Connecting & Sharing
CaoCuong.Net Facebook 2018-12-16T11:11:10Z Với excel thì ngoài các thủ thuật excel ra thì việc nắm vững các kiến thức về hàm trong excel rất là quan trọng, quyết định tới 80% t...

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm IF Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Với excel thì ngoài các thủ thuật excel ra thì việc nắm vững các kiến thức về hàm trong excel rất là quan trọng, quyết định tới 80% tiến độ công việc của bạn, và excel thì có rất nhiều hàm thuộc các nhóm hàm khác nhau, về cơ bản thì có lẽ chúng ta sẽ không sử dụng hết toàn bộ được, do vậy hãy học những hàm quan trọng thường xuyên sử dụng trước, rồi sẽ học dần những hàm ít sử dụng hơn.

Và lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một hàm rất quan trọng và thường xuyên được sử dụng trong các báo cáo làm từ excel đó là hàm IF, và hàm IF thuộc nhóm hàm luận lý.

#1. Công Dụng Của Hàm IF Trong Excel.

Hàm IF có tác dụng trả về một giá trị nếu điều kiện là đúng, và cũng trả về một giá trị khác nếu điều kiện là sai.

Và chúng ta có thể sử dụng tới 64 hàm IF bổ sung bên trong một hàm IF.

#2. Công Thức Của Hàm IF Trong Excel.

Hàm IF có công thức như sau:

=IF(logical_test,value_if_true, value_if_false)

Trong đó:

Logical_test: Các điều kiện để xét.

Value_if_true: Giá trị trả về nếu điều kiện logical_test là TRUE.

Value_if_false: Giá trị trả về nếu điều kiện logical_test là FALSE.

#3. Ví Dụ Hàm IF Trong Excel.

Hãy quan sát ví dụ bên dưới để hiểu về cách sử dụng hàm IF trong excel.

- Cách sử dụng hàm IF cơ bản.


- Cách lồng các hàm IF vào với nhau.

CaoCuong

 

Admin: Cao Cường

CaoCuong.Net - Chuyên trang chia sẻ về các thủ thuật excel và kiến thức tin học văn phòng. Tại đây bạn có thể tự học kiến thức cũng như gửi các thắc mắc của mình về những gì liên quan đến excel và tin học văn phòng.

5 CaoCuong.Net: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Ví Dụ Về Hàm IF Trong Excel Với excel thì ngoài các thủ thuật excel ra thì việc nắm vững các kiến thức về hàm trong excel rất là quan trọng, quyết định tới 80% t...

Bài mới nhất: